Magnezyum

 210,00

Her bir kapsül 125 mg elementel magnezyum ve 2.5 mg Vitamin B6 içerir.
Kategori:

Açıklama

Kullanım Bilgisi:

Yetişkinler için günde 2 kez 1 kapsül alınması önerilir.

Ürün Hacmi :

60 bağırsakta çözünen bitkisel kapsül.
 • Kapsül içeriğinde biyoyararlanımı ve emilimi en yüksek magnezyum tuzları kullanılmıştır (Magnezyum Bisglisinat ve Magnezyum Sitrat).
 • Kullanılan bitkisel kapsül bağırsakta çözünmektedir. Bu sayede magnzeyumun midede yarattığı ağrı hissi Farmafen Mg. Life ürününde yaşanmayacaktır.

Magnezyum, insan vücudunda kalsiyum, sodyum ve potasyumdan sonra en yaygın dördüncü mineraldir. Magnezyum, 300 enzim sistemi için kofaktör olarak görev almaktadır ve nükleik asit sentezi gibi hayatsal işlemler için gerekli bir mineraldir. Mg eksikliği oldukça yaygındır ve birçok günlük fiziksel ve ruhsal sağlık sorununun gizli bir nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Amerika ‘da yapılan çalışmalarda magnezyum eksikliğinin %56- % 68’i arasında olduğu tahmin bildirilmiştir. Magnezyum eksikliğinin muhtemel sebepleri aşağıda sıralanmıştır;

 • Birçok işlenmiş üründe ve bazı organik olmayan yiyeceklerde azalan Mg seviyeleri vardır.
 • Et (18-29 mg / 100 gm), şeker (0mg / 100 gm) ve beyaz un (20–25mg) gibi yaygın temel gıdalar günlük Mg gereksinimlerin% 20’sinden daha azına katkıda bulunur.
 • Ürünün pişirilmesi ve kaynatılması, Mg içeriğinin azalması ile sonuçlanır.
 • Batı toplumlarında sık olarak görülen D vitamini eksikliği Mg eksikliğine sebep olur
 • Bazı yaygın kullanılan ilaçlar Mg emilimini azaltabilir.
 • Sigara ve alkol kulllanımı Mg düzeylerini düşürür.
 • Yaşlanma ile birlikte Mg’un emilimi %30 düzeylerine geriler.

Magnezyum Eksikliğinin Klinik Sonuçları

 1. Magnezyum ve Astım (Kanıt Düzeyi: B)

Etki mekanizması tam olarak bilinmemek ile birlikte Mg yetersizliğinin bazı hassas bireylerde şiddetli bronkospazma yol açtığı bilinmektedir.

 

 1. Magnezyum, D Vitamini, Raşitizm ve Osteoporoz (Kanıt Düzeyi: B)

Vitamin D’nin etkin olarak fonksiyon göstermesi ve paratiroid hormonunun dzügün bir şekilde çalışması için Mg düzeylerinin yeterli olması gerekmektedir.

 1. Magnezyum ve Kas Krampları (Kanıt Düzeyi: A,B)

Kas krampları olan hastalara Mg takviyesinin oldukça yararlı olduğu bilinmektedir.

 

 1. Magnezyum ve Hamilelik (Kanıt Düzeyi: A,B)

Yapılan çalışmalarda, hamilelik esnasında Mg takviyesinin erken doğum riskini azalttığu ve bebeklerin gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir.

 

 1. Magnezyum ve Migren (Kanıt Düzeyi: A)

Mg takviyesi migrenli hastaların tedavisinde önerilmektedir.

 

 1. Magnezyum ile Metabolik Sendromun , Diyabetin ve Diyabetik Komplikasyonların Önlenmesi Arasındaki İlişkiler (Kanıt Düzeyi: A,B)

Mg takviyesi metabolik sendrom ve diyabet gelişimini engeller. Diyabetik kişilerde ise komplikasyon gelişimi açısından koruyucudur.

 

 1. Magnezyum ve Depresyon (Kanıt Düzeyi: B)

Çalışmalar, Mg takviyesinin depresyonda iyileşmeyi hızlandırdığını ve koruyucu olarak da kullanılabileceğini göstermiştir.

 

 1. Magnezyum ve Uyku (Kanıt Düzeyi: B)

Magnezyum, doğal bir NMDA antagonisti ve bir GABA agonistidir, gevşetici etkisi ile uykuyu kolaylaştırır.

 

 1. Magnezyum ve sigara bırakma tedavisi (Kanıt Düzeyi: B)

Nikotinik kolinerjik reseptörler ve NMDA reseptörleri birlikte

presinaptik dopamin kontrolüne katkıda bulunur . Mg NMDA reseptör kompleksinin güçlü bir inhibitördür. Sigara bırakma tedavisi esnasında eklenmesi, başarı yüzdesini artırmaktadır.

 

 1. Magnezyum ve kanser tedavisi (Kanıt Düzeyi: A,B)

Özellikle meme kanseri ve kolon kanseri tedavileri esnasında MG eklenmesi önerilmektedir.

 

 1. Magnezyum ve Kardiyovasküler Sistem (Kanıt Düzeyi: A,B)

Yaşlı diyabetik hastalarda oral Mg ile takviye (4.5 g / günMg pidolat 368mg / gün mg iyonuna eşdeğer) vasküler ve endotel fonksiyonunu iyileştirdiği gösterilmiştir. En yüksek çeyreklik Mg alımına sahip hastalarda, ani kardiyak ölümde% 77 azalma olduğu bildirilmiştir.Atrial fibrilasyonlu hastalarda kullanılması önerilmektedir.

 

 1. Magnezyum ve Glokom (Kanıt Düzeyi: B)

Mg, oküler kan akışını iyileştirmek ve ganglion kaybını önlemek suretiyle glokom riskini azaltmada önemli bir rol oynar.

 1. Magnezyum ve Stres, Fiziksel Performans, Yaşlanma ve Yaşam Süresi (Kanıt Düzeyi: B)

Mg stres düzeyini azaltarak ani kardiyak ölümleri ve istenmeyen damar kasılmalarını önler. Yaşlılarda kas performansını artırır ve telomer boylarını kısaltarak beklenen yaşam süresini uzatabilir.

 1. Magnezyum ve Nörolojik Hastalıklar (Kanıt Düzeyi: A,B)

Alzheimer hastalığı ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların etyolojisinde Mg eksikliği olduğu bildirilmiştir.

 1. Magnezyum ve Cilt (Kanıt Düzeyi: B)

Mg tuzlarının cilt hidrasyonunu, dermal geçirgenlik ve bariyer onarımı arttırdığı bilinmektedir.

 

Yan Etkiler

Tıp Enstitüsü (IOM) Mg takviyesi sınırı 350mg / gün üst düzey dozlarında yan etki olmaksızın tolere edilebilir olduğunu bildirmiştir. Tablet formunda gastrik irritasyona ait semptomlar görülebilir.